Návod na tapetovanie vliesových tapiet

Začnite s oboznámením sa s tapetami. Odstrihnite konce tapiet podľa označených čiar, rozložte ich v správnom smere, presvedčte sa, či vzorky sedia a či nie sú rozdiely v dĺžke jednotlivých pásov tapiet.

Lepidlo

Používajte lepidlo na vliesové tapety, netkané tapety.

 

Potrebné náradie

 

Postup tapetovania

1. Zarovnajte prvý pás tapety použitím vodováhy alebo napnutej šnúry so závažím (napr. olovnice, alebo pripevnenými nožnicami). Pre presnejšie tapetovanie môžete na stenu nakresliť vodiace čiary.

2. Pred nanesením lepidla sa uistite, že na stene nezostali žiadne nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť bubliny a hrče pod tapetou. Naneste dostatok lepidla na stenu v šírke 90 -135. Je veľmi dôležité, aby bolo lepidlo rovnomerne nanesené v tenkej vrstve, bez vynechania akejkoľvek plochy. Na miesta, kde nie je možné dosiahnuť valčekom, naneste lepidlo štetcom. Skontrolujte, či ste lepidlo naniesli aj ku koncom tapety – pri strope, podlahe, a rohoch.

 

3. Postupujte podľa inštrukcií na hornej a dolnej časti tapety. (Skontrolujte ktorý je horný a dolný koniec.)

 4a – 4b. Pred nanesením tapety na stenu chyťte oba konce tapety (prehnuté v strede, so vzorom vo vnútri). Vyhnete sa tak zašpineniu vzorovanej strany tapety lepidlom. Nalepte hornú stranu tapety na stenu pri strope v želanej výške a správnej polohe predtým než spustíte zvyšnú časť tapety.

5. Pred zahladením (pritlačením) tapety najprv vertikálne zarovnajte hornú a dolnú časť prvého kusu tapety. Nepokúšajte sa posúvať už nalepenú celú dĺžku tapety. Ak spravíte chybu, odstráňte tapetu a naneste ju znova. Ak lepidlo medzičasom vyschlo, naneste čerstvú vrstvu.

6. Použite nástroj na zahladenie tapety a odstránenie zvyškov lepidla a vzduchových bublín. Nástroj na zahladenie tapety vždy očistite od zvyškov lepidla a od prípadných zvyškov farby, prenesených z tapety. Tapetu zahladzujte od stropu smerom k podlahe a od stredu ku okrajom.

7. Pokračujte s ďalším pásom tapety. Uistite sa, že okraje dobre doliehajú a že pri spojoch nevidno povrch steny. Je dôležité, aby ste naniesli dostatok lepidla už pri okrajoch, aby sa tapeta dostatočne prilepila po celej ploche.

8. Pomocou noža odrežte časti, ktoré nie sú súčasťou vzoru tapety, t.j. inštrukcie, biele okraje. Podľa možnosti použite pri orezávaní náradie s ostrým kovovým koncom. Najlepšie je použiť nôž s vymeniteľnými čepeľami, ktoré treba často vymieňať, pretože tupé nože môžu tapetu roztrhnúť.

 

9. Pokračujte podľa vyššie uvedených inštrukcií po koniec steny.

 

 

Otázky a odpovede

Očistenie od lepidla.
Ak sa lepidlo dostane na vzorovanú časť tapety, okamžite ho zotrite vlhkou špongiou. Tapetu nedrhnite, radšej použite viac vody. Ak je špongia suchá, môže povrch poškodiť.

Na tapete sú škvrny.
Čerstvo nalepená tapeta môže vyzerať škvrnitá, s bublinkami. Tieto škvrny a bublinky by mali zmiznúť približne za 24 hodín.

Vetranie miestnosti.
Čerstvo vytapetovaná miestnosť sa má nechať voľne vetrať a udržiavať na normálnej izbovej teplote až do úplného zaschnutia. Miestnosť a steny by mali mať teplote min. + 18 ºC.

Vyduté konce, bubliny pod tapetou, škáry.
Tieto bežné problémy nie sú chybou tapety, ale množstva použitého lepidla, povrchu steny alebo spôsobu tapetovania. Chybný materiál je počas produkcie stiahnutý a nahradený bezchybným. Mr. Perswall nie je zodpovedný za výdavky na maľovanie, výdavky vzniknuté z opakovaného tapetovania alebo za iné výdavky vniknuté zo straty času alebo iné nepriame škody.

Tapetovanie sadrokartónu alebo drevotrieskového povrchu.
Naneste podkladovú vrstvu lepidla alebo iného podkladového materiálu na veľmi savé povrchy. V opačnom prípade povrch pohltí vodu z lepidla.

Kontrastné pozadie.
Ak spodný povrch má výrazne odlišnú farbu, použite na stenu podkladovú farbu, alebo iný vhodný podklad podľa Vášho výberu, alebo použite tapetu s výraznejším vzorom.

Rovný a hladký povrch.
Pred tapetovaním odstráňte z povrchu pozostatky z predchádzajúcich tapiet.

Tapetovanie maľovaného povrchu.
Povrch by mal byť umytý prostriedkom na odmasťovanie a opláchnutý vodou, hlavne, ak bol použitý lesklý náter.